Topmoderne GPS-systemer tilkoblet vores 24-timers vagtcentral

GPS (globalt positioneringssystem) kan via satellit finde f.eks. en bils eller en båds placering overalt i verden.

De følgende funktioner er blot nogle af fordelene ved at have et professionelt GPS-system installeret i en bil:
  • Kunden kan hente oplysninger om bilens nøjagtige placering.
  • Hvis bilen er stjålet, kan politiet hente oplysninger om det stjålne køretøj, hvilket sparer tid.
  • Hvis bilen er udstyret med et alarmsystem, vil vores vagtcentral automatisk modtage et signal.
  • Hvis bilen er involveret i en ulykke, vil en installeret sensor i bilen sende et signal om ulykken til vagtcentralen, hvorfra den nødvendige handling kan iværksættes.

Flådeovervågning

For virksomheder med en flåde af biler giver GPS-systemet mulighed for mange funktioner til styring og forbedring af procedurer og køretøjernes anvendelse:
  • Øjeblikkelig lokalisering af køretøjerne på ethvert tidspunkt.
  • Lister over kørte distancer, hvilepauser, ruter, hastighed, »forbudte zoner« osv.
  • Kunden kan bestille oplysninger om sin flåde hos vagtcentralen, eller han kan få installeret et program på sin egen computer, hvorfra han på ethvert tidspunkt kan overvåge sin flåde.

Topmoderne GPS- systemer tilkoblet vores 24-timers vagtcentral som modtager information via satelit om hvor f.eks. et køretøj eller en båd befinder sig overalt i verden.