Juridisk Information

Alarma Universal S.A. lever nøje op til alle forpligtelser og garantier i henhold til persondatalovens paragraffer.

Brugerne tillader, at deres persondata automatisk behandles af Alarma Universal S.A. og udgør en del af det markedsføringsprogram, som er registreret hos det spanske datatilsyn (Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos). Den automatiserede behandling af brugeroplysningerne har til formål at udbyde Alarma Universal S.A.'s produkter og særlige kampagner jvf. kundernes behov. Yderligere benyttes kundernes data til statistiske formål.

I overensstemmelse med pkt. 3. i persondataloven (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal) oplyses brugeren om sin ret til, uden nogen retmæssig grund, at øve indflydelse på dataadgang, foretage ændringer eller annullering samt gøre indsigelse vedr. brug af persondata ved henvendelse på følgende adresse:

Alarma Universal S.A.

Avda. Torreblanca 1 Edif. Trébol 29640 Fuengirola ESPAÑA

Tel. +34 952 46 10 37 / +34 902 30 15 10 / Fax +34 952 47 46 17 / info@alarmauniversal.com