Detektering, signalmodtagelse og reaktion.

Dit alarmsystem er så godt som værdiløst, hvis et af disse tre elementer svigter..


Fase 1 - Detektering: Din ejendoms alarmsystem.

Hvis sikkerhedsudstyret i din ejendom ikke er korrekt installeret og tilpasset til dine behov og indretningen af dit hjem eller dine forretningslokaler, er dit alarmsystem så godt som værdiløst.

Fase 2 - Signalmodtagelse: Alarmsignalet modtages på vores vagtcentral.

Bekræftelse og administration af det modtagne signal og koordinationen af handlingsplanen.
Hvis der ikke bliver udarbejdet en handlingsplan af professionelt, specialuddannet og erfarent sikkerhedspersonale, som passer til dine individuelle behov og den pågældende situation, er dit alarmsystem så godt som værdiløst.

Fase 3 - Reaktion: Udsendelse af vores vagter.

Bekræftelses- og udrykningstjeneste
Hvis der ikke sendes sikkerhedsvagter ud til din ejendom som omgående reaktion, er dit alarmsystem så godt som værdiløst.

Alarmsignalet kan sendes enten via fastnet-, mobiltelefon, GPRS eller ved hjælp af IP-transmission. For at opnå maksimal sikkerhed modtager vagtcentralen signalet via både fastnet/mobiltelefon, GPRS og TCP/IP.

...

Bag et sikkerhedssystem fra Alarma Universal er der rigtige mennesker - et virtuelt billede kan aldrig erstatte rigtige mennesker, og har ikke noget med sikkerhed at gøre!